Edurus Gravstenar

GRAVSTENAR TILL MINNE AV LIVET

Edurus behandlar varje individuell order med värdighet och respekt. Vi glömmer aldrig att en gravsten är ett monument över ett liv som har varit och ett liv som kunde varit. Gravstenen ger en plats för anhöriga att känna närvaro med sin mamma, pappa, bror, syster, son, dotter eller vän. I denna katalog presenterar vi ett antal modeller av gravstenar som vi tycker är vackra, men vi har också tillverkat en stor mängd personligt utformade gravstenar, allt är möjligt. Marcus Skinnar VD, Edurus Gravstenar Till minne av livet

Att välja en gravsten är ett stort beslut då den ska representera personen som du har förlorat. Valmöjligheterna är många och frågorna hopar sig lätt. Vilka gravstensleverantörer är prisvärda och seriösa, hur kommer slutresultatet att se ut? Väljer du en av Edurus gravstenar är vi med hela vägen från ritning till montering. Med över 20 års erfarenhet av att designa gravstenar har Edurus levererat och monterat över 35000 gravstenar runt om i landet. Kvalitet Edurus använder sig nästan uteslutande av granit i sin gravstenstillverkning, däribland menar vi även gnejs och diabas. Granit är den natursten som lämpar sig bäst till gravstenar i vårt svenska klimat, den är väldigt hård, tät, beständig mot temperaturomväxlingar och påverkas inte nämnvärt av tiden. Granit bryts över hela världen och finns i miljontals färger. Vårt sortiment inkluderar stenar från länder som Norge, Indien, Kina och även Sverige. Vilket land graniten kommer ifrån har ingen påverkan på kvalitén. Edurus använder bara granit av högsta kvalitet. Då granit är ett naturmaterial och varierar i färg och mönster, är varje gravsten unik. Genom att bearbeta stenens yta på olika sätt kan samma granitsort se väldigt olika ut. Sortiment och specialdesign Edurus har ett stort sortiment av vackra gravstenar att välja bland. I vårt utbud hittar du liggande, stående, stora och små gravstenar. Du kan välja en enkel design eller avancerad skulpturhuggning, kvadratisk eller hjärtformad gravsten. Vi har gedigen erfarenhet av att skapa, leverera och montera specialdesignade gravstenar. Våra skickliga stenhuggare kan frambringa en helt unik minnesplats till dig för att hedra ett liv som varit och en själ som är. Layout och utformning Det är personligt hur du väljer att uttrycka dig på gravstenen. Det vanligaste är att följa en traditionell uppställning av namn och datum samt några valda minnesord, citat eller religiösa texter. Om gravplatsen och stenen är ämnad för mer än en person behöver man tänka på att lämna utrymme för framtida namn och välja formuleringar som passar för mer än en person. Erfarenhet och vägledning

Översikt av stenmodeller 4-5 Stående höga stenar 8-23 Stående breda stenar 26-43 Liggande stenar 46-54 Val som kan göras utan extra kostnad Utförande på text och dekor 56-57 Granitsorter 58 Teckensnitt 59 Verser och sentenser 60 Dekorer 61-65 Val som innebär extra kostnad Specialdekorer 66 Specialtexter 67 Tillägg 68-69 Stenvård 71 Innehållsförteckning

6 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se E020 | sid 8 E056 | sid 13 E079 | sid 18 E016 | sid 19 E005 | sid 20 E023 | sid 26 E007 | sid 31 E059 | sid 32 E046 | sid 33 E054 | sid 34 E017 | sid 35 E069 | sid 27 E074 | sid 28 E073 | sid 29 E070 | sid 30 E078 | sid 21 E082 | sid 22 E042 | sid 23 E047 | sid 14 E019 | sid 15 E006 | sid 16 E068 | sid 17 E015 | sid 9 E071 | sid 10 E009 | sid 11 E050 | sid 12 Översikt av Edurus stenmodeller Stående höga stenar Stående breda stenar

2023 | Ti l l minne av l ivet 7 www.edurus.se E061 | sid 36 E077 | sid 41 E001 | sid 46 E065 | sid 51 E041 | sid 52 E048 | sid 53 E063 | sid 54 E003 | sid 47 E086 | sid 48 E022 | sid 49 E060 | sid 50 E053 | sid 42 E057 | sid 43 E049 | sid 37 E080 | sid 38 E085 | sid 39 E044 | sid 40 Liggande stenar Stående breda stenar

Stående höga stenar

10 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E020 Bearbetning Framsida: finhuggen/polerad Baksida: polerad Sidytor: polerade Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 2, upphöjd på efterhuggen botten — Dekor ED-0023 (fåglar) och ED-0102 (ram), upphöjda på efterhuggen botten — Mörkgrå granit

2023 | Ti l l minne av l ivet 11 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E015 Bearbetning Framsida: polerad med finhugget kantslag Baksida: polerad Sidytor: råarbetade Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 3, upphöjd i spegel på efterhuggen botten — Dekor 304 (ax) och 534 (sol) målade antikvita — Rödflammig granit

12 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E071 Bearbetning Framsida: finhuggen/polerad Sidytor: polerade Baksida: polerad Sockel: polerad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 3, upphöjd på efterhuggen botten — Mörkgrå granit

2023 | Ti l l minne av l ivet 13 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E009 Bearbetning Framsida/baksida: polerade Sidytor: polerade Sockel: polerad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 5, försänkt och förgylld — Dekor 428, försänkt och förgylld — Svart granit

14 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se Bearbetning Framsida: finhuggen med polerade detaljer Sidytor: polerade Baksida: polerad Sten: mattslipad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 3, försänkt och förgylld — Mörkgrå granit ARTIKELNUMMER E050

2023 | Ti l l minne av l ivet 15 www.edurus.se Bearbetning Framsida/baksida: flammade Sidytor: råarbetade Sockel: mattslipad ovansida med råarbetade sidytor Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 5, försänkt och svartmålad — Dekor ED-0135, försänkt och svartmålad — Ljusgrå granit ARTIKELNUMMER E056

16 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E047 Bearbetning Framsida: finhuggen/pikhuggen Sidytor: råarbetade Baksida: mattslipad Sockel: mattslipad ovansida med pikhuggna sidorytor Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 3, djupblästrad med stenglans — Dekor ED-0010, djupblästrade konturer med stenglans samt mattslipad i mitten — Marmorduva — Ljusgrå granit

2023 | Ti l l minne av l ivet 17 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E019 Bearbetning Framsida: polerad med finhugget kantslag Baksida: polerad Sidytor: polerade Basdel: mattslipad Sockel: polerad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 3, försänkt och silvermålad — Dekor ED-0025, försänkt och silvermålad — Labrador granit

18 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E006 Bearbetning Framsida/baksida: mattslipade Sidytor: mattslipade Sockel: mattslipad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 4, försänkt och svartmålad — Extra djup sockel — Dekor 229, försänkt och svartmålad — Lykta i granit, mattslipad — Ljusgrå granit

2023 | Ti l l minne av l ivet 19 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E068 Bearbetning Framsida/baksida: råarbetade Sidytor: råarbetade Ovansida: polerad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 1, djupblästrad med stenglans — Dekor 164, djupblästrad med stenglans — Bronssparvar — Ljusgrå granit

20 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E079 Bearbetning Framsida/baksida: polerade Sidytor: polerade Sockel: polerad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 5, försänkt och förgylld — Dekor ED-0151 (måne och stjärna) IS01, IS03 och IS08b, försänkta och förgyllda — Svart granit

2023 | Ti l l minne av l ivet 21 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E016 Bearbetning Framsida/baksida: polerade Sidytor: råarbetade Sockel: polerad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 3, försänkt och förgylld — Dekor, int 725, linjetecknad och delvis skuggad med intarsiaros — Svart granit

22 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E005 Bearbetning Framsida/baksida: polerade Sidytor: polerade Händer: mattslipade Sockel: polerad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 5, försänkt och målad antikvit — Dekor B-0013, försänkt och målad antikvit — Indisk röd granit

2023 | Ti l l minne av l ivet 23 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E078 Bearbetning Framsida: polerad med mattslipade detaljer Sidytor: polerade Baksida: polerad Sockel: polerad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 1, försänkt och målad antikvit — Dekor ED-0148, försänkt och målad antikvit — Indisk blågrå granit

24 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E082 Bearbetning Framsida: finhuggen/polerad Sidytor: polerade Baksida: polerad Ängel: mattslipad Sockel: polerad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 3, upphöjd polerad i hjärtformad spegel — Mörkgrå granit

2023 | Ti l l minne av l ivet 25 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E042 Bearbetning Framsida/baksida: polerade Sidytor: råarbetade Skulptur: mattslipad Sockel: polerad ovansida med råarbetade sidytor Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 5, försänkt och silvermålad — Svart granit

Stående breda stenar

28 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E023 Bearbetning Framsida/baksida: polerade Sidytor: polerade Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 1, försänkt målad antikvit — Dekor ED-0064, upphöjd på efterhuggen botten — Mörkgrå granit

2023 | Ti l l minne av l ivet 29 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E069 Bearbetning Framsida/baksida: polerade Sidytor: polerade Sockel: polerad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 4, försänkt och silvermålad — Dekor ED-0146, försänkt och silvermålad — Gröngrå granit

30 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E074 Bearbetning Framsida: råarbetad/finhuggen Sidytor: råarbetade Baksida: mattslipad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 1, djupblästrad med stenglans i finhuggen spegel — Mörkgrå granit

2023 | Ti l l minne av l ivet 31 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E073 Bearbetning Framsida/baksida: polerade Händer: mattslipade Sockel: polerad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 5, försänkt och förgylld — Dekor R-0021, försänkt och förgylld — Mörkgrå granit

32 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E070 Bearbetning Framsida: polerad/finhuggen Sidytor: polerade Baksida: polerad Sockel: polerad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 3, försänkt och målad antikvit — Dekor ED-0140 och ED-0141, upphöjda på efterhuggen botten — Rödflammig granit

2023 | Ti l l minne av l ivet 33 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E007 Bearbetning Framsida/baksida: polerade Sidytor: polerade Sockel: polerad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 3, försänkt och silvermålad — Dekor 427, försänkt och silvermålad — Svart granit

34 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E059 Bearbetning Framsida: råarbetad med polerad spegel Sidytor: råarbetade Baksida: råarbetad Sockel: polerad ovansida med råarbetade sidytor Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 5, försänkt och målad antikvit — Dekor 537, försänkt och målad antikvit — Indisk blågrå granit

2023 | Ti l l minne av l ivet 35 www.edurus.se * lyktan på bilden ingår ej, utan är ett exempel på dekorationsföremål. ARTIKELNUMMER E046* Bearbetning Framsida/baksida: polerade Sidytor: råarbetade Sockel: polerad ovansida med råarbetade sidytor Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 3, försänkt och målad antikvit — Intarsia dekor Int 0104 — Mörkgrå granit

36 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E054 Bearbetning Framsida: polerad med råarbetat kantslag Baksida: polerad Sidytor: råarbetade Sockel: polerad ovansida med råarbetade sidytor Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 1, försänkt och förgylld — Dekor ED-0137, upphöjd polerad, delvis mattad i efterhuggen spegel — Gröngrå granit

2023 | Ti l l minne av l ivet 37 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E017 Bearbetning Framsida: finhuggen/polerad Sidytor: polerade Baksida: polerad Sockel: polerad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 2, upphöjd på efterhuggen botten — Dekor 238 (träd) och ED-0019 (rådjur), upphöjda på efterhuggen botten — Rödflammig granit

38 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E061 Bearbetning Framsida: polerad/delvis finhuggen Sidytor: polerade Baksida: polerad Sockel: polerad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 2, försänkt och efterhuggen — Dekor ED-0045, upphöjd/delvis skugghuggen i spegel — Indisk röd granit

2023 | Ti l l minne av l ivet 39 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E049 Bearbetning Framsida: polerad med råhugget kantslag Baksida: polerade Sidytor: råarbetade Sockel: polerad ovansida med råarbetade sidytor Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 1, försänkt och målad antikvit — Lyktram i brons — Rödflammig granit

40 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E080 Bearbetning Framsida: polerad/finhuggen Sidytor: polerade Baksida: polerad Sockel: polerad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 5, försänkt och målad antikvit — Dekor ED-0149, försänkt och målad antikvit — Marmorängel — Indisk blågrå granit

2023 | Ti l l minne av l ivet 41 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E085 Bearbetning Framsida: polerad med råarbetat kantslag Baksida: polerade Sidytor: råarbetade Sockel: polerad ovansida med råarbetade sidytor Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 1, försänkt och svartmålad — Dekor 405, försänkt och svartmålad — Marmorduva — Ljusgrå granit

42 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E044 Bearbetning Framsida/baksida: polerade Sidytor: polerade Sockel: polerad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 1, försänkt och förgylld — Dekor int 0101 — Svart granit

2023 | Ti l l minne av l ivet 43 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E077 Bearbetning Framsida/baksida: polerade Sidytor: polerade Basdel: polerad Sockel: polerad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 4, försänkt och förgylld — Dekor IS06 och IS07, försänkta och förgyllda — Rödflammig granit

44 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E053 Bearbetning Framsida/baksida: finslipade Sidytor: finslipade Pelare: finslipade med mattslipade detaljer Kapitäl: finhuggen med finslipad ram Sockel: finslipad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 3, upphöjd i spegel, samt försänkt och förgylld eftertext — Dekor 341 (kors på kapitäl) och 444 (fågel), upphöjda på efterhuggen botten — Mörkgrå granit

2023 | Ti l l minne av l ivet 45 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E057 Bearbetning Framsida/baksida: finslipade Sidytor: finslipade Kors: upphöjda detaljer, både fin- och mattslipade på efterhuggen botten Sockel: finslipad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 2, försänkt och målad antikvit — Mörkgrå granit

Liggande stenar

48 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E001 Bearbetning Ovansida: polerad Sidytor: polerade Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 1, försänkt och målad antikvit — Dekor 206, upphöjd i spegel — Mörkgrå granit

2023 | Ti l l minne av l ivet 49 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E003 Bearbetning Ovansida: polerad Sidytor: polerade Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 2, upphöjd i band — Dekor 103, försänkt och efterhuggen — Svart granit

50 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E086 Bearbetning Framsida: polerad med råarbetat kantslag Sidytor: råarbetade Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 4, försänkt och målad antikvit — Dekor ED-0150, försänkt och målad antikvit — Indisk blågrå granit

2023 | Ti l l minne av l ivet 51 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E022 Bearbetning Ovansida: polerad Sidytor: polerade Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 3, försänkt och målad antikvit — Dekor ED-0164 (fot) samt ED-0165 (hand), försänkta och målade antikvita — Indisk blågrå granit

52 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E060 Bearbetning Ovansida: finhuggen Sidytor: råarbetade Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 5, djupblästrad med stenglans — Dekor ED-0140, djupblästrad med stenglans — Ljusgrå granit

2023 | Ti l l minne av l ivet 53 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E065 Bearbetning Ovansida: polerad/finhuggen Sidytor: polerade Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 3, försänkt och efterhuggen — Dekor ED-0140 (stor) och ED-0141 (liten), upphöjda på efterhuggen botten. ED-0010 (hjärtan) försänkt och efterhuggen — Svart granit

54 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E041 Bearbetning Ovansida: polerad Sidytor: polerade Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 2, upphöjd i spegel på efterhuggen botten — Dekor 142, försänkt och efterhuggen — Rödflammig granit Denna sten kan även fås som stående.

2023 | Ti l l minne av l ivet 55 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E048 Bearbetning Ovansida: flammad Sidytor: flammade Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 1, djupblästrad med stenglans — Namnteckning, djupblästrad med stenglans — Bronssparvar — Mörkgrå granit

56 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se ARTIKELNUMMER E063 Bearbetning Ovansida: finhuggen/polerad Sidytor: mattslipade/polerad Fundament: mattslipad Val gjorda på presenterad sten — Teckensnitt 2, upphöjd på efterhuggen botten — Dekor 734, upphöjd på efterhuggen botten — Gröngrå granit

2023 | Ti l l minne av l ivet 57 www.edurus.se Valmöjligheter

58 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se Utföranden på grova ytor Gravstenar med en grov yta, så som råarbetad eller finhuggen, passar bäst med djupblästrad text och dekor. De grova ytorna är relativt ljusa och det gör att skuggeffekten som uppstår vid djupblästring räcker för få en bra kontrast till texten/dekoren. Då text och dekor inte är målad innebär det också att den inte behöver renoveras utan ser bra ut även efter lång tid. Nackdelen med grova ytor är att lava och mossa lätt får fäste. Djupblästrad text och dekor syns tydligt även när stenen är våt. Utföranden på släta ytor På släta ytor har man lite större valmöjlighet på utförandet hos text och dekor. Utförandet kan antingen vara upphöjt, försänkt och efterhugget eller försänkt och målat/förgyllt. Utförande på text och dekor Upphöjd text/dekor Upphöjd text kan utföras på tre olika sätt: upphöjd i band, upphöjd i spegel eller upphöjd på efterhuggen botten. Fördelen med upphöjd text är att även den är underhållsfri. Det är den relativt grova ytan runt texten/dekoren som behöver rengöras för att lava och mossa inte skall få fäste. Nackdelen med upphöjd text och dekor är att den är svår att se när stenen är våt.

2023 | Ti l l minne av l ivet 59 www.edurus.se Försänkt och försänkt efterhuggen text och dekor Försänkt text målas oftast i någon färg eller förgylls. På mörka graniter kan man också välja att enbart efterhugga den försänkta texten. Fördelen med försänkt efterhuggen bearbetning är att texten/dekoren är underhållsfri. Nackdelen med försänkt efterhuggen text är att den kan upplevas som svår att se när stenen är våt. Försänkt målad och försänkt förgylld text och dekor Försänkt och målad/förgylld text och dekor syns tydligt när stenen är våt men måste underhållas över tid då färgen/guldet slits av väder och vind. Vi rekommenderar ej försänkt förgylld bearbetning på liggande stenar på grund av att slitaget på liggande stenar är större än på stående stenar. Detta leder till att förgyllningen nöts bort snabbare från en liggande sten än en stående sten. Utförande på text och dekor En försänkt förgylld eller försänkt målad text och dekor syns tydligt även då stenen är våt.

60 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se Granitsorterna nedan tillhör Edurus standardsortiment av granit. Mörkgrå Gröngrå Vånga Ljusgrå Labrador Rödflammig Svart Indisk blågrå Indisk röd En viss variation kan förekomma i de olika granitsorternas färg och nyans. Då granit är ett naturmaterial varierar färgen hos graniten efterhand som brytning i stenbrottet når nya områden. Detta innebär att färgen på stenarna som vi levererar kan avvika något från bilderna i denna katalog. Den största variationen i färg förekommer i den Indiska blågrå graniten, den gröngrå graniten och den rödflammiga graniten. Granitsorter

2023 | Ti l l minne av l ivet 61 www.edurus.se Teckensnitt 1 (ser lite annorlunda ut som upphöjd text, fetare bokstäver och mjukare siffror) Teckensnitt 2 Teckensnitt 3 Teckensnitt 4 (blir fetare när den är upphöjd) Teckensnitt 5 (passar inte som upphöjd text) Teckensnitt

62 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se Verser och sentenser V1 En gång blir allting stilla, en gång får allting ro Ej något skall förvilla, min själ på kvällens bro. V2 Jag viskar ömt de orden de vackraste jag vet, Du var mitt allt på jorden och i all evighet. V3 Gå ej ifrån mig, Du vill ju stanna, stanna tills jag själv måste gå Lägg Din älskade hand på min panna, än en liten stund är vi två V4 Sov till vindarnas smekande sång, Sov under grönskans mjuka fång. Sov ifrån sorger, oro och strid, Sov i underbar frid. V5 En liten ängel kom, log och vände om. V6 Du är inte här, men jag kysser din kind. En kyss som jag sänder med smekande vind. Öppna ett fönster, ställ det på glänt, den vind som du känner är kyssen jag sänt. V7 Du var ett lån vi alltid minns, något underbart som ej längre finns. V8 Döden är icke det sista, döden blott livets port, Skalet skall kring fröet brista, livet växa rikt och stort. V9 Du var mitt allt mitt allt i evighet. Sentenser S1. Till minne av S7. Vila i frid S2. Älskad, Saknad S3. Du fattas oss S4. Vi saknar dig S5. Vi älskar dig S6. Evigt älskad S8. Sov i ro S9. Vi möts igen S10. Din för evigt

2023 | Ti l l minne av l ivet 63 www.edurus.se Dekorer

64 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se Dekorer

2023 | Ti l l minne av l ivet 65 www.edurus.se Dekorer

66 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se Dekorer

2023 | Ti l l minne av l ivet 67 www.edurus.se Dekorer

68 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se Intarsiadekor Int 0101 Intarsiadekor Int 0104 Intarsiadekor Int 066 Intarsiadekor Int 725 Egna dekorer och specialdekorer Egen dekor Vi kan skapa en personligt framtagen dekor så länge vi får in en tydlig och högupplöst förlaga som underlag. Det går bra med både fotografier och linjetecknade bilder. Fotoblästring Intarsiadekorer Intarsiadekorer skapas genom att granit eller marmor i olika färger limmas in 3 cm i stenen som ett ”pussel”. Därefter poleras hela gravstenen och intarsian skugghuggs för att få fram fina detaljer. Fotoblästring kan enbart utföras på polerad svart granit. Det enda som behövs är en tydlig förlaga i form av ett digitalt fotografi eller en skannad bild. Ovan för laga för dekor. Ti l l vänster egen dekor skapad från för lagan.

2023 | Ti l l minne av l ivet 69 www.edurus.se Eget teckensni tt : Comic Sans MS Specialtexter Eget teckensnitt Det går bra att välja ett teckensnitt utöver vårt standardsortiment. Om det önskade teckensnittet finns i Word räcker det att ni meddelar oss dess namn. Utländsk text Text skriven med andra tecken än i det latinska alfabetet går också bra att lägga till på gravstenen. Om vi får texten skriven i Word och sparad som PDF-fil kan vi importera filen direkt utan risk att texten förändras när filen öppnas. Namnteckning För att göra en gravsten än mer personlig går det att addera en namnteckning. För detta behöver vi en tydlig bild på den namnteckning som önskas. Om teckensnittet inte finns i Word behöver vi en tydlig förlaga. Antingen en bild över hela alfabetet eller en bild på den text ni vill ha i det teckensnitt ni önskar.

70 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se Porsl insfoto 9x12 cm Bronssparvar 9 cm långa Marmorängel 9,5x6 cm Marmorduva 19 cm lång Fotoblästring Kan enbart ut föras på polerad svart grani t . Blomvas 13x25 cm Lyktram i brons 14x32 cm Lykta 17x27 cm Tillägg

2023 | Ti l l minne av l ivet 71 www.edurus.se Gravramsset 2 Bloml ist Standardmåt t 15x4 cm Gravramsset 3 Gravramsset 4 Planteringssockel Går at t få med el ler utan planter ingshål . Gravram Standardmåt t 15x10 cm Tillägg

72 Ti l l minne av l ivet | 2023 www.edurus.se

2023 | Ti l l minne av l ivet 73 www.edurus.se En gravsten står utsatt för väder och vind och mår bra av omvårdnad. Granit är ett naturmaterial som är beständigt och inte påverkas nämnvärt av tiden, men materialet mår ändå bra av viss aktsamhet och omvårdnad. Stenen kan påverkas till viss del av sol, regn, smuts, alger och mossa. Graniten är känslig för bland annat stearin, olja, rost och hög hetta. Ställ aldrig gravljus eller marschaller på eller i omedelbar närhet av gravstenen så att stänk kan uppstå. All form av fett och olja som tränger in i gravstenen är mycket svårt att få bort. Lägg ingen vinterkrans eller likvärdigt på eller mot stenen, då dessa ofta innehåller ståltråd som snart börjar rosta. Även växters egna oljor kan fälla av och missfärga ytor vilket kan vara bra att ha i åtanke framför allt om man köpt en ljus sten. Vi rekommenderar att hålla gravstenen ren och tvätta den vid behov för bästa varaktiga skydd. Tvätt bör helst ske vid fuktig väderlek. När tiden går blir målad och förgylld text och dekor mer och mer skör, så det gäller att vara försiktig när man tar bort smuts som lagt sig i fördjupningar i text och dekor. Rengör text och dekor på gravstenen mycket varsamt för att undvika att råka skrapa loss färg, putsa eventuellt med mjuk tandborste. Råhuggen, finhuggen och mattslipad yta kräver mer underhåll än en polerad yta. En råarbetad, finhuggen eller mattslipad gravsten mår därför bra av regelbunden rengöring, gärna en gång per år, med ljummet vatten eller milt tvättmedel med neutralt pH-värde (späd ut med ljummet vatten). Använd gärna en borste för att få bort eventuell smuts och mossa. Polerad yta kräver mindre underhåll och behöver mest bara torkas av då och då. Om eventuell smuts behöver tvättas bort är skötselrådet att använda vanligt vatten och gnida med hand, mjuk trasa eller svamp. Se till att inga sandkorn repar ytan. Vid hårt nedsmutsad yta på gravstenen kan ett milt tvättmedel med neutralt pH-värde i ljummet vatten användas. Gravstenar Stenvård

Beställningsnummer : 147-20156

RkJQdWJsaXNoZXIy ODk2Nzg=